Aanmelden voor reservelijst multimove kan via deze link 
https://twizzit.com/go/ReservelijstMultimove

Nieuwe lessenreeks start begin februari 2023. Meer info volgt.